Seminari

Održavamo seminare obnove znanja iz svih predmeta PPL(A) i ATPL(A) školovanja kao i razna predavanja zrakoplovne tematike. Seminari su primarno namjenjeni pilotima koji nisu letjeli kroz dulji period ili za one koji žele naučiti nešto više.

Trenutno najpopularniji seminar obnove znanja je iz radiokomunikacija i frazeologije. Isto kao i u sklopu tečaja za PPL(A) ovaj seminar se sastoji od interaktivnih vježbi koje se provode uz pomoć dva instruktora, jednog u ulozi kontrolora i drugog koji vodi seminar i pomaže polaznicima u vježbama. Nezaobilazni elementi interaktivnih vježbi su računalni program koji simulira aerodromski krug i aerodromske zone te komplet prijenosnih radio stanica za komunikaciju.

Pilotski školski centar prvi je u Hrvatskoj uveo ovakav način vježbi radiokomunikacije i frazeologije što uvelike pomaže pilotima početnicima i onima sa slabijim znanjem engleskog jezika da pravilno koriste frazeologiju a samim time i sigurnije lete.

Predbilježbe i upiti o cijeni pojedinih seminara saznajte putem naše kontakt web stranice.