Pripreme za ispite

Održavamo pripreme za polaganje EASA PPL(A) i ATPL(A) teorijskih ispita iz svih predmeta. Također provodimo obnovu teorijskog znanja (Refresher)  imaocima pilotske dozvole koji nisu letjeli kroz dulji vremenski period kao i onima čije je SEP(A) ovlaštenje isteklo i dozvola im samim time više nije važeća.

Trenutno najpopularniji program obnove znanja je iz frazeologije. Isto kao i u sklopu tečaja za LAPL/PPL(A) ovaj program sastoji se od interaktivnih vježbi koje se provode uz pomoć dva instruktora, jednog u ulozi kontrolora i drugog koji vodi seminar i pomaže polaznicima u vježbama. Nezaobilazni elementi interaktivnih vježbi su računalni program koji simulira aerodromski krug i aerodromske zone te komplet prijenosnih radio stanica za komunikaciju.

Pilotski školski centar prvi je u Hrvatskoj uveo ovakav način vježbi radiokomunikacije i frazeologije što uvelike pomaže pilotima početnicima i onima sa slabijim znanjem engleskog jezika da pravilno koriste frazeologiju a samim time i sigurnije lete.

Pripreme se polaganje ATPL ispita:

Pripreme se sastoje od:

 • upoznavanja kandidata sa koncepcijom ispita,
 • rješavanja karakterističnih ispitnih zadataka,
 • davanja naputaka i pojašnjenja za brže rješavanje zadataka,
 • ostali savjeti za uspješno polaganje ispita

Pripreme za ATPL ispite u pravilu provodimo 2 tjedna prije ispitnih rokova pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Za početak priprema pojedinačnih predmeta potrebno je grupa od minimalno 3 kandidata. Osim grupnih priprema provodimo i individualne instrukcije na kojim se rješavaju specifični problematični zadaci na zahtjev kandidata.

061 GENERAL NAVIGATION – 550 kn / kandidat

 • 9 sati grupnog rada sa minimalno 3 kandidata
 • rješavanje karakterističnih ispitnih zadataka
 • naputci i pojašnjenja zabrže rješavanje zadataka

062 RADIO NAVIGATION – 250 kn / kandidat

 • 4 sata grupnog rada sa minimalno 3 kandidata
 • rješavanje karakterističnih ispitnih zadataka
 • naputci i pojašnjenja zabrže rješavanje zadataka

INDIVIDUALNE INSTRUKCIJE – 250 kn / 60 min

 • rješavanje specifičnih zadataka na zahtjev kandidata

ZA PRIPREMU ATPL ISPITA ILI INDIVIDUALNE INSTRUKCIJE MOŽETE SE PRIJAVITI PUTEM NAŠEG KONTAKT OBRASCA!