O nama

onamaPilotski školski centar u organizaciji tvrtke IDEL d.o.o. svoja je vrata prvi put otvorio početkom 2011. godine. Ideja o stvaranju ovakvog centra proizašla je od skupine mladih instruktora koji su kod sve većeg broja kandidata na praktičnom dijelu obuke za dozvolu privatnog pilota aviona uočavali rupe u teorijskom znanju. Nedostatak teorijskog znanja kandidatima je stvaralo probleme pri savladavanju pojedinih vježbi u zraku, a samim time i rad instruktora s takvim kandidatima je bio puno teži. U želji da se to ispravi i općenito podigne kvaliteta obuke a time i stvori sigurnog pilota osnovan je ovaj školski centar.

Pilotski školski centar trenutno provodi samo teorijsko osposobljavanje kandidata za dozvolu pilota aviona od razine LAPL(A) pa sve do ATPL(A) i jedini je centar ovakvog tipa u Hrvatskoj. Također provodimo  razne seminare obnove znanja i razna predavanja zrakoplovne tematike.

Glavna prednost ovakvog načina školovanja, osim izuzetne kvalitetne teorijske pripreme kandidata je i ta da po završetku tečaja kandidat odabire školu za daljnje praktično osposobljavanje prema vlastitom izboru (tip zrakoplova, mjesto osposobljavanja, kvaliteta instruktora, cijena, itd.)

Zašto se školovati kod nas?

  • specijalizirani smo za teorijsku obuku,
  • kvalitetni instruktori i predavači,
  • vlastiti priručnici i ostali materijali prilagođeni našem programu,
  • pružamo mogućnost odabira škole za praktični dio obuke nakon završenog teorijskog tečaja,
  • vlastiti prostor opremljen u skladu sa zahtjevanim standardima Agencije za civilno zrakoplovstvo.