Literatura

 • U sklopu prostorija za održavanje teorijskog osposobljavanja nalazi se knjižnica u kojem se nalazi stručna literatura prema zahtjevima programa za PPL(A)/ATPL(A). Literatura je u vlasništvu tvrtke IDEL d.o.o. i dostupna je svim kandidatima samo u prostorijama škole.

Popis literature:

 • Air Pilot’s Manual Volume 1 – Flying Training
 • Air Pilot’s Manual Volume 2 – Aviation Law & Meteorlogy
 • Air Pilot’s Manual Volume 3 – Air Navigation
 • Air Pilot’s Manual Volume 4 – Aeroplane Technical
 • Air Pilot’s Manual Volume 5 – Radio Navigation & Instrument Flying
 • Air Pilot’s Manual Volume 6 – Human Factors & Pilot Performance
 • Air Pilot’s Manual Volume 7 – Radio Telephony

Komunikacije – HKZP VFR AIC A 004/2015 – Postupci za obavljanje govorne radiokomunikacije

Preporučenu literaturu za PPL(A) na engleskom jeziku dostupnu za besplatan download možete pronaći na FAA stranici klikom OVDJE.

Zakonski propisi

Također, na ovoj stranici dostupni su svi važeći zakonski propisi vezani za nastavno gradivo prilikom teorijskog osposobljavanja za PPL(A).
Ažurnost ovih zakonskih propisa provodi se minimalno jedanput mjesečno.

Zakonski propisi:

Ažurirao: G. Pavleka      Datum: 18.08.2018.

 • Pravilnik o aerodromima NN 64-2012 , NN 58-2014 
 • Zakon o zračnom prometu, NN 69-09NN 84-11 , NN 127-13 , NN 92-14
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja,izdavanja,obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju–pilotima aviona NN 133-11 
 • Pravilnik o letenju zrakoplova NN 32-18
 • Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova NN 155/13
 • Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća –> EUR-LEX
 • Konsolidirana verzija Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 –> EUR-LEX
 • Uredba Komisije (EU) br. 290/2012 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća –> EUR-LEX
 • SERA –> EASA
 • Link za EU zakonodavstvo –> EUR LEX
 • Learning Objectives (LO) EASA Annex II to ED Decision 2016-008-R –>  EASA

Upute i obrasci

Upute i obrasci za prijavu teorijskih ispita na Hrvatskoj agenciji za civilno zakoplovstvo:

Upute i novi obrazac za slanje Flight Plan:

 Pregled AIP, AIC, VFR priručnik, NOTAM i METEO:

Priručnici: